DORADA TAKMIČARSKIH PRAVILA WKF

Svetska karate federacija objavila je dopunu Takmičarskih pravila za borbe i kate koja se primenjuju od 01. januara 2019. godine u vidu novog pasusa u članu 3. stav 5 koja glasi:

 

Ako je broj takmičara 25-48, formiraju se četiri grupe. Nakon prve kate, prva četiri takmičara iz svake grupe prelaze u drugi krug. U drugom krugu, 16 takmičara se deli u dve grupe na 2 tatamija (8 takmičara u svakoj grupu) i izvodi se druga kata. Nakon drugog kruga, četiri najbolja takmičara iz svake grupe (ukupno osam) prelaze u treće kolo. U trećem krugu, ovih 8 takmičara su podeljeni u 2 grupe (4 takmičara za svaku grupu) i izvodi se treća kata. Nakon trećeg kruga, tri najbolja takmičara iz svake grupe prelaze na mečeve za medalje, izvodeći četvrtu katu.

 

Takmičarska pravila za borbe i kate, važe od 01. januara 2019.

WKF Competition Rules 2019