SEMINAR ZA TRENERE I SUDIJE

Dana 03. februara 2019.godine u Kragujevcu, u hotelu  „Šumarice“, održaće se seminar za sudije i trenere članove Karate Federacije Srbije. U skladu sa zakonom o sportu Republike Srbije i pravilnikom o stručnom osposobljavanju, sve sudije i treneri koji žele da produže licencu za suđenje i trenerski rad u Karate federaciji Srbije, u obavezi su da neizostavno prisustvuju seminaru.

 

Semninar će voditi za trenere Strahinja prof. dr. Tepavčević, predsednik Edukacione komisije KFS, a za sudije Milan Kovačević, predsednik Sudijske komisije Karate federacije Balkana i član Sudijske komisije Evropske karate federacije.

 

Dopis KFS