IZMENE TAKMIČARSKOG PRAVILNIKA KFS

Upravni odbor Karate federacije Srbije doneo je odluku o izmenama i dopunama Takmičarskog pravilnika KFS koje će se primenjivati od 01.01.2020. godine a što se može grupisati u četiri sledeće tačke:

 

Prva

 

Član 11, koji se odnosi na uzrasne kategorije, se menja i glasi:

 

Uzrasne kategorije takmičara su: poletarci i poletarke, pioniri i pionirke, muške i ženske nade, kadeti i kadetkinje, juniori i juniorke, mlađi seniori i mlađe seniorke, seniori i seniorke i muški i ženski veterani.

Takmičarska komisija za svaku godinu utvrđuje starosnu granicu takmičara po uzrasnim kategorijama primenom kalendarske godine, odnosno tako što se starosna granica za određivanje uzrasta uzima 31. decembar tekuće godine.

 

Gore navedeni član znači da se kod uzrasnih kategorija kadeta, juniore i mlađih seniora neće primenjivati datumi vezani za Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore već će se primenjivati princip kalendarske godine.

Na osnovu ove izmene u prilogu se nalazi nova Tabela uzrasnih i težinskih kategorija koja će se primenjivati od 01.01.2020. godine.

Po toj tabeli poletarrci će biti takmičari od 8 i 9 godina (u takmičarskoj sezoni pune 8 ili 9 godina), pioniri će biti takmičari od 10 i 11 godina, nade će biti takmičari od 12 i 13 godina. Ovo sve je bilo tako i do sada.

A izmene su sledeće: kadeti će biti takmičari od 13, 14 i 15 godina (u takmičarskoj sezoni pune 13, 14 ili 15 godina), juniori će biti takmičari od 15, 16 i 17 godina (u takmičarskoj sezoni pune 15, 16 ili 17 godina), mlađi seniori će biti takmičari od 17, 18, 19 i 20 godina (u takmičarskoj sezoni pune 17, 18, 19 ili 20 godina) a seniori u borbama će biti takmičari od 17 godina i stariji (u takmičarskoj sezoni pune 17 godina i stariji).

 

Druga

 

Član 21, tačka 1, stav 1, koji se odnosi na takmičenje u katama, menja se i glasi:

Takmičenje u kategoriji kadeta, juniora, mlađih seniora i seniora se odvija po WKF pravilima s tim da kod pojedinačnog takmičenja uzrasne kategorije kadeta postoje tri klase (A, B i C) i apsolutni nivo a kod juniora, mlađih seniora i seniora postoji samo apsolutni nivo. Kadeti C klase (žuti i oranž pojasevi) izvode kate sa oficijelne Kata liste i mogu ponavljati katu u svakom trećem krugu (moraju znati najmanje dve kate) pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavljati uzastopno. Kadeti B klase (zeleni i plavi pojasevi) izvode kate sa oficijelne Kata liste i mogu ponavljati katu u svakom četvrtom krugu (moraju znati najmanje tri kate) pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavljati uzastopno. Kadeti A klase (braon pojasevi) izvode kate sa oficijelne Kata liste u svakom krugu nova kata, s tim da u borbi za medalju mogu ponoviti katu iz eliminacija, ali ne uzastopno.

 

Treća

 

Član 37., koji se odnosi na utvrđivanje učesnika na prvenstvima i kupovima Srbije, se menja i glasi:

 

Broj takmičara i ekipa sa takmičenja udruženih organizacija na nacionalnim prvenstvima i kupovima je sledeći:

 

Za poletarce, pionire i nade

Region

Takmičarska disciplina

Kate pojedinačno po klasama

Kate pojedinačno apsolutna Kate ekipno Borbe pojedinačno

Borbe ekipno

Beograd

4

8 4 8

4

Vojvodina

4

8 4 8

4

Uža Srbija

4

8 4 8

4

 

Za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore

Region

Takmičarska disciplina

 

Kate pojedinačno apsolutna

Kate ekipno Borbe pojedinačno

Borbe ekipno

Beograd

8

4 8

4

Vojvodina

8

4 8

4

Uža Srbija

8

4 8

4

 

U gore navedenom članu jedina izmena je u broju takmičara koji se plasiraju sa regiona na republički nivo i sada je 8 umesto 6 kako je bilo do sada.

 

Četvrta

 

Kao što se može videti u priloženoj Tabeli uzrasnih i težinskih kategorija, koja će se primenjivati od 01.01.2020. godine, u borbama kadeti su razvrstani u dve klase, Kadeti B klase (žuti, oranž i zeleni pojas) i Kadeti A klase (plavi, braon i crni pojas) pri čemu težinske kategorije ostaju iste.

 

Uzrasne i težinske kategorije za takmičasku 2019/2020 govinu u 2020. godini