Beogradski karate savez

Adresa: Beograd

Telefon: +381 11 3621 361, +381 11 2643 735 (fax)

Web sajt: www.beokarate.rs

E-mail: office@beokarate.rs

 

Karate savez Vojvodine

Adresa: Masarikova 25/1, 21000 Novi Sad

Telefon: 021/65-71-782, 021/529-670 (fax)

Web sajt: www.karatevojvodina.org.rs

E-mail: tepavcevic@gmail.com

 

Karate savez uže Srbije

Adresa: Gospodaj Jovanova 7/1, 32000 Čačak

Telefon: 032/221-740, 032/222-626 (fax)

Web sajt: www.kszis.com

E-mail: kszs@sbb.co.rs

 

Karate savez Kosova i Metohije

Adresa: Serdar Janka Vukotića 33, 38220 Kosovska Mitrovica

Telefon: 028/664-728

Web sajt: www.karatesavezkim.rs

E-mail: karatesavezkm@yahoo.com