RUKOVODSTVO KFS

 

Predsednik

Slavoljub Piper

 

Potpredsednik

Jelena Petrović

 

Upravni odbor KFS

Slavoljub Piper

Jelena Petrović

Stevan Brajović

Goran Čomagić

Miroslav Dragojlović

Milenko Marjanović

 

Nadzorni odbor

Velimir Rakić, predsednik

Dara Novaković, član

Slobodan Šobić, član

 

STRUČNA TELA KFS

 

Direktor KFS

Predrag Stojadinov

 

v.d. Selektor u borbama za seniore i seniorke

Predrag Stojadinov

 

Selektor u katama za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore

Ivan Kunevski

 

v.d. Selektor u borbama za kadete, juniore i mlađe seniore

Predrag Stojadinov

 

Stručni savet-Tehnički komitert

Dragoslav Stojković, predsednik

Ninoslav Glišić

Predrag Stojadinov

 

Edukaciona komisija

Prof. dr Strahinja Tepavčević, predsednik

Prof. dr Srećko Jovanović

Slavoljub Piper

 

Statutarna komisija

Miki Alempijević, predsednik

Aco Aleksić

Neđo Jovanović

 

Arbitražna komisija

Vlade Madžarević, predsednik

Jovana Murtin

Zorica Šćekić

 

Javni tužilac

Milorad Kuzmanović

 

Sudijska komisija

Momčilo Petrović, predsednik

Stevo Brajović

Neđo Jovanović

Mileta Koprivica

Milan Kovačević

 

Takmičarska komisija

Aleksandar Mihailović, predsednik

Lazar Piper

Vanja Savevski

 

Trenerska komisija

Mirko Puzović, predsednik

Zoran Majkić

Miloš Živković

 

Disciplinska komisija

Neđo Jovanović, predsednik

Aleksandar Mihailović, potpredsednik

Miroslav Dragojlović

Miloš Negić

Božidar Purić

Anđelka Šavija

 

Zdrastvena komisija

Dr. Dragan Sinđelić, predsednik

Dr. Miodrag Glišić

Dr. Dragan Dunčević

Dr. Miloje Stefanović

Dr. Slobodan Vidojević

 

Tehnološka podrška takmičenja

DALAPI doo

 

Lista komesara takmičenja

Ninoslav Glišić

Kajica Kaličanin

Milan Laković

Aleksandar Mihailović

Momčilo Petrović

Slavoljub Piper

Simo Raičić

Predrag Stojadinov

Dragoslav Stojković

Goran Šćepanović

Prof. Dr. Strahinja Tepavčević

 

Lista delegata takmičenja

Ninoslav Glišić

Kajica Kaličanin

Milan Laković

Aleksandar Mihailović

Dara Novaković

Momčilo Petrović

Slavoljub Piper

Simo Raičić

Živan Ršumović

Predrag Stojadinov

Dragoslav Stojković

Goran Šćepanović

Prof. Dr. Strahinja Tepavčević

Dragan Vulić

 

Lista lekara na takmičenjima

Dr. Dragan Dunčević

Dr. Miodrag Glišić

Dr. Ljubiša Milojević

Dr. Milovan Milošević

Dr. Milorad Ranitović

Dr. Dragan Sinđelić

Dr. Miloje Stefanović

Dr.slobodan Vidojević

 

Lista ispitivača za crni pojas

Slavoljub Piper

Simo Raičić

Prof.dr. Strahinja Tepavčević

Predrag Stojadinov

Dragoslav Stojković

Ninoslav Glišić

Goran Šćepanović

Prof.dr. Srećko Jovanović

Zoran Vukajlović

Dragan Todorović

 

Komisija za organizaciju takmičenja

Kajica Kaličanin

Goran Čomagić

Milan Laković

David Piper

Vanja Saveski

Mihailo Vranešević