NAJAVA PRVENSTVA SRBIJE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade 2019/2020 u katama i borbama, u organizaciji Karate federacije Srbije i tehničkoj organizaciji Karate savez uže Srbije i karate kluba “Borac” iz Čačka, održaće se u subotu 20.06.2020. godine u Hali “Borac” kraj Morave u Čačku.

 

Shodno merama vezanim za pandemiju o zabrani okupljanja preko dozvoljenog broja u zatvorenom prostoru, kao i o broju trenera koji mogu da prate takmičare, a prema kriterijumima koji su dostavljeni svim klubovima sva službena lica, treneri i menadžeri, dok su u zatvorenom prostoru, moraju nositi maske pravilno postavljene preko usta i nosa. Takođe, od trenera i menadžera u dvoranu će moći da uđu samo lica koja su prijavljena Karate federaciji Srbije i moraju imati važeće licence na dan takmičenja sa slikom. Takmičari će u halu ulaziti po prozvanim grupama i svaki takmičar mora kod sebe imati važeću akreditaciju za godišta koja su prozvana.

 

Očekivana vremena početka takmičenja su:

kate poletarci i poletarke u 10.00 časova

kate pioniri i pionirke u 11.00 časova

kate muške i ćenske nade u 12.20 časova

borbe pioniri i pionirke u 13.40 časova

borbe muške i ženske nade u 15.10 časova.

 

Dopis KFS