06.03.2021.

Prvenstvo regiona za poletarce, pionire i nade

07.03.2021. Prvenstvo regiona za seniore
13-14.03.2021. Kvalifikacije za Školsko prvenstvo Srbije
20-21.03.2021. Prvenstvo Srbije za seniore
26-28.03.2021. Prvenstvo Balkana za seniore
03.04.2021. Prvenstvo Srbije u katama za poletarce, pionire i nade
04.04.2021. Prvenstvo Srbije u borbama za pionire i nade
.  
.  
.  
.  
.