STRUKTURA

RUKOVODSTVO KFS

 

Predsednik

Slavoljub Piper

 

Potpredsednik

Jelena Petrović

 

Upravni odbor KFS

Slavoljub Piper

Jelena Petrović

Stevan Brajović

Goran Čomagić

Miroslav Dragojlović

Milenko Marjanović

 

Nadzorni odbor

Velimir Rakić, predsednik

Darko Đurković, član

Dara Novaković, član

 

STRUČNA TELA KFS


Selektor u borbama za seniore i seniorke

Goran Šćepanović

 

Vd. selektor u katama za seniore

Ivan Kunevski

 

Selektor u katama za kadete, juniore i mlađe seniore

Ivan Kunevski

 

Selektor u borbama za kadete, juniore i mlađe seniore

Vladan Rudić Vranić

 

Nacionalni treneri u borbama za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore

Mirko Puzović

Milenko Ordagić

 

Nacionalni treneri u katama za seniore

Žarko Radovanović

Sanja Mihajlović

Milica Nikolić

 

Nacionalni treneri u katama za kadete, juniore i mlađe seniore

Nemanja Glišić

Iva Vinković

 

Stručni savet-Tehnički komitert

Prof. dr Srećko Jovanović, predsednik

Prof. dr Strahinja Tepavčević, predsednik

Predrag Stojadinov

Slavoljub Piper

 

Edukaciona komisija

Prof. dr Strahinja Tepavčević, predsednik

Prof. dr Srećko Jovanović

dr Zoran Mojsilović

Slavoljub Piper

 

Statutarna komisija

Miki Alempijević

Milosav Srećković

Neđo Jovanović

 

Arbitražna komisija

Vlado Nedeljković, advokat

Jovana Murtin, advokat

Zorica Šćekić, advokat

 

Javni tužilac

Milorad Kuzmanović

 

Sudijska komisija

Momčilo Petrović, predsednik

Stevo Brajović

Neđo Jovanović

Mileta Koprivica

Milan Kovačević

 

Takmičarska komisija

Nikola Krstić, predsednik

Kaica Kaličanin

Aleksandar Mihailović

Obrenko Petrović

 

Disciplinska komisija

Aleksandar Mihailović, predsednik

Miroslav Dragojlović

Neđo Jovanović

Milorad Kuzmanović

Slobodan Šobić

 

Zdrastvena komisija

dr Dragan Dunčević, predsednik

dr Veselin Baković

dr Branimir Bijelić

Prof. Prim. dr Dejan Vulović

 

Tehnološka podrška takmičenja

DALAPI doo

 

Lista komesara takmičenja

Srećko Jovanović

Kajica Kaličanin

Milan Kovačević

Milan Laković

Dragan Lapćević

Aleksandar Mihailović

Aleksandar Naumović

Momčilo Petrović

Slavoljub Piper

Simo Raičić

Predrag Stojadinov

Strahinja Tepavčević

 

Lista delegata takmičenja

Srećko Jovanović

Kajica Kaličanin

Nikola Krstić

Milan Laković

Aleksandar Mihailović

Dara Novaković

Radivoje Radosavljević

Živan Ršumović

Predrag Stojadinov

Goran Šćepanović

Strahinja Tepavčević

Dragan Vulić

 

Lista lekara na takmičenjima

dr Veselin Baković

dr Branimir Bijelić

dr Dragan Dunčević

dr Miodrag Glišić

dr Milovan Milošević

dr Milorad Ranitović

Prof. Prim. dr Dejan Vulović