OSTALA AKTA
Statut
Pravilnici
Ostala akta

 

 

Uzanse i težinske kategorije za takmičarsku 2019. – 2020.

 

 

* sva dokumenta su u pdf formatu