PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI

06.-08.09.2019.

WKF karate 1 Premijer liga, Japan, Tokio

14.-15.09.2019. Budapest Open, Mađarska, Budimpešta
20.-22.09.2019. WKF karate 1 serija A, Čile, Santjago
27.-29.09.2019. Karate 1 – Liga mladih, Meksiko
28.-29.09.2019. Prvenstvo Regiona za kadete, juniore
04.-06.10.2019. WKF karate 1 Premijer liga, Rusija, Moskva
05.-06.10.2019. Croacia Open, Hrvatska, Rijeka
12.10.2019. Prvenstvo Srbije kadeti i juniori
13.10.2019. Trofej Srbije za mlađe seniore
19.-20.10.2019. Kup regiona za poletarce, pionire i nade
23.-27.10.2019. Prvenstvo Sveta (kadeti, juniori, ml.seniori), Čile, Santjago
.

 

 

 

NOVOSTIUZRASNE I TEŽINSKE KATEGORIJE ZA 2019/2020.

Pred početak nove takmičarske sezone Karate fedracija Srbije objavljuje Uzrasne i težinske kategorije za takmičarsku 2019/2020. sezonu.

 

Pored toga ponovo se objavljuju izmene i dopune Takmičarskog pravilnika KFS koje se usvojene 24.03.2019. godine.

 

BORBE

 

Član 13.

Takmičenja u borbama su:

 1. pojedinačna prvenstva u težinskim kategorijama za pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 2. ekipna prvenstva u apsolutnoj kategoriji za pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke;
 3. liga takmičenje u apsolutnoj kategoriji za seniore i seniorke;
 4. pojedinačni kupovi po težinskim kategorijama za: pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 5. ekipni kupovi u apsolutnoj kategoriji za: pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke.
 6. Trofej Srbije u težinskim kategorijama za mlađe seniore i mlađe seniorke;
 7. Nacionalni karate turnir – Zlatni pojas,
 8. Nacionalni karate turnir – Dunav kup
 9. Nacionalni karate turnir – Beogradski pobednik;
 10. Play off (osvajači medalja) u uzrasnim kategorijama kadeta i juniora, (kup Srbije) i seniora (prvenstvo Srbije), a može se organizovati na osnovu odluke UO KFS;
 11. Turniri serije A, B i C.

 

KATE

 

Član 14.

Takmičenja u katama su:

 1. pojedinačna prvenstva za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 2. ekipna prvenstva za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete-juniore i kadetkinje-juniorke i seniore i seniorke;
 3. pojedinačni kupovi za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete i kadetkinje, juniore i juniorke i seniore i seniorke;
 4. ekipni kupovi za: poletarce i poletarke, pionire i pionirke, muške i ženske nade, kadete-juniore i kadetkinje-juniorke i seniore i seniorke;
 5. Trofej Srbije za mlađe seniore i mlađe seniorke;
 6. Nacionalni karate turnir – Zlatni pojas
 7. Nacionalni karate turnir – Dunav kup
 8. Nacionalni karate turnir – Beogradski pobednik;
 9. Play off (osvajači medalja) u uzrasnim kategorijama kadeta i juniora, (kup Srbije) i seniora (prvenstvo Srbije), a može se organizovati na osnovu odluke UO KFS;
 10. Turniri serije A, B i C

 

POJEDINAČNA I EKIPNA TAKMIČENjA U BORBAMA (prvenstva i kup)

 

Član 16.

Jedan karate klub u ekipnom takmičenju na nivou Srbije može da učestvuje samo sa jednom ekipom i samo u jednoj ligi.

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na prvenstvima: pionirke (3+1 aps), pioniri (3+1 aps), ženske nade (3+1 aps), muške nade (3+1 aps), kadetkinje (3+1 aps), kadeti (3+1 aps), juniorke (3+1 aps), juniori (3+1 aps), seniorke liga (3+1 aps), seniori liga (5+2 aps).

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na kupovima: pionirke (3+1 aps), pioniri (3+1 aps), ženske nade (3+1 aps), muške nade (3+1 aps), kadetkinje (3+1 aps), kadeti (3+1 aps), juniorke (3+1 aps), juniori (3+1 aps), seniorke (3+1 aps), seniori (3+1 aps).

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na Trofeju Srbije: mlađe seniorke (3+1 aps) i mlađi seniori (3+1 aps).

Uzrasne kategorije u borbama ekipno na nacionalnim turnirima: pionirke (3+1 aps), pioniri (3+1 aps), ženske nade (3+1 aps), muške nade (3+1 aps), kadetkinje (3+1 aps), kadeti (3+1 aps), juniorke (3+1 aps), juniori (3+1 aps), mlađe seniorke (3+1 aps), mlađi seniori (3+1 aps), seniorke (3+1 aps), seniori (3+1 aps).

 

NACIONALNI TURNIRI SRBIJE

 

Član 29a

Nacionalni turniri Srbije su takmičenja od posebnog značaja za razvoj sporta na nivou Republike Srbije a to su Nacionalni turnir Srbije – Zlatni pojas, Nacionalni turnir Srbije – Dunav kup i Nacionalni turnir Srbije – Beogradski pobednik.

 

TROFEJ SRBIJE

 

Član 29a

Trofej Srbije je takmičenje za mlađe seniore i mlađe seniorke.

 

TURNIRI SERIJE A, B I C

 

Član 29b

Turniri serije A, B i C su takmičenja koja imaju za cilj razvoj i popularizaciju karate sporta.

Svi klubovi tehnički organizatori turnira serije A, B ili C dužni su da uplate Karate Federaciji Srbije 10% od propisane kotizacije za svakog sportistu koji je nastupio u pojedinačnoj i 10% od kotizacije u ekipnoj konkurenciji na tom turniru s tim da navedeni iznos ne može biti manji od 10% od propisane kotizacije  za minimalno propisani broj takmičara u zavisnosti koje je serije turnir (A, B ili C). Rok za izvršenje navedene uplate kao i uplate svim službenim licima je 8 dana od prijema naloga. U slučaju neizvršenja uplate u predviđenom roku klub ne može da nastupa ni na jednom takmičenju.

Kriterijumi za organizaciju Turnira serije A su učešće najmanje 3 države, najmanje 20 klubova, najmanje 300 takmičara, da se odvija na najmanje 3 borilišta u dvorani sa najmanje 300 mesta i na kome je kotizacija 1500,00 dinara  u pojedinačnim konkurencijama.

Kriterijumi za organizaciju Turnira serije B su učešće najmanje 3 regiona, najmanje 12 klubova, najmanje 200 takmičara, da se odvija na najmanje 2 borilišta u dvorani sa najmanje 200 mesta i na kome je kotizacija 1200,00 dinara  u pojedinačnim konkurencijama.

Kriterijumi za organizaciju Turnira serije C su učešće najmanje 7 klubova, najmanje 100 takmičara, da se odvija na najmanje 1 borilištu i na kome je kotizacija 1000,00 dinara u pojedinačnim konkurencijama.

Turniri serije A, B i C odvijaju se po kup sistemu sa punim repasažem, sa sklarećenim repasažem (od četvrtfinala) ili bez repasaža.

 

ŽALBE

 

Član 61.

Niko zbog suđenja ne može protestvovati kod članova Sudijskog panela.

Žalbe podnosi isključivo vođa ekipe ili trener u pisanoj formi odmah posle borbe koja ga je prouzrokovala (jedini izuzetak je kada se žalba odnosi na administrativne nepravilnosti) i predaje ih Delegatu takmičenja. Žalba se podnosi uz uplatu takse u iznosu od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i ostale žalbe rešava Komesar uz konsultacije sa Vrhovnim sudijom i Delegatom takmičenja (Komisija za žalbe).

Svaku žalbu u vezi sa primenom pravila mora trener ili vođa ekipe najaviti najkasnije u roku od jednog minuta nakon završetka borbe. Trener će zatražiti zvanični formular za žalbu od Delegata takmičenja i ima četiri minuta da ga završi, potpiše i podnese Delegatu takmičenja uz odgovarajuću naknadu. Komisija za žalbe će imati pet minuta da donese odluku.

Ako se žalba smatra neosnovanim Komesar takmičenja će usmeno saopšti podnosiocu žalbe da je protest odbačen, označi orginalni dokument rečju “ODBIJEN” i takav dokument potpisan od strane sva tri člana Komisije za žalbe prosledi uz svoj Izveštaj Kancelariji KFS. Deponovana sredstva za odbijenu žalbu se ne vraćaju podnosiocu.

Ako je žalba prihvaćena Komisija za žalbe će doneti odluku koja će se mera primeniti uključujući sledeće mogućnosti: (a) poništavanje predhodnih odluka koje se protive pravilima, (b) poništavanje rezultata održanih mečeva u grupi sa tačke gledanja pre incidenta, (c) ponavljanje mečeva koji su se desili pod dejstvom incidenta, (d) izdavanje preporuke Sudijskoj komisiji da sudije uključene u incident budu odgovarajuće kažnjene.

Ako se žalba smatra osnovanom Komesar takmičenja će usmeno saopšti podnosiocu žalbe da je žalba prihvaćena, označi orginalni dokument rečju “PRIHVAĆENO” i takav dokument potpisan od strane sva tri člana Komisije za žalbe prosledi uz svoj Izveštaj Kancelariji KFS. Deponovana sredstva za prihvaćenu žalbu se vraćaju podnosiocu.

 

Član 62.

U slučaju žalbe na odluku prvostepenog organa, vođa ekipe mora ili predati žalbu za drugostepeni organ Delegatu takmičenja ili najaviti žalbu u pisanom obliku i to u roku od 30 minuta po završetku takmičenja.

Najavljena žalba mora biti dostavljena kancelariji KFS u roku od dva dana uz uplatu takse u visini petostruke takse, a za ocenu blagovremenosti dostavljanja žalbe uzeće se u obzir datum poštanskog žiga.

 

Član 63.

Drugostepeni organ za rešavanje po pitanjima žalbi je Takmičarska komisija KFS. Rok rešavanja žalbe je 8 dana od dana dostavljanja žalbe. U slučaju pozitivnog rešenja žalbe uplaćena taksa se vraća žaliocu i to po pravosnažnosti odluke.

 

Član 64.

U slučaju žalbe na odluku drugostepenog organa, ista se podnosi Upravnom odboru KFS u roku od 8 dana od dana prijema rešenja drugostepenog organa, pri čemu se uplaćuje taksa u iznosu visine desetostruke takse. U slučaju pozitivnog rešenja uplaćeni iznos takse se vraća žaliocu po pravosnažnosti odluke.

 

AKREDITACIJE

 

Član 72a

Šef borilišta je u obavezi da pre početka meča izvrši uvid u akreditacione kartone takmičara i trenera i iste zadrži do kraja meča. U slučaju povrede pravila šef borilišta akreditacioni karton zadržava i predaje Delagatu takmičenja.

U slučaju da u toku meča trener ima potrebu da pređe na drugo borilište to može da učini pod uslovima da na novom borilištu obavezno na zapisnički sto spusti akreditaciju bez ometanja sudija i da mu kretanje do novog borilišta ne može biti između tatamija već isključivo pored ograde.

 

Uzrasne i težinske kategorije za 2019/2020.

 

PREDLOG KALENDAR KFS ZA 2019/20

Upravni odbor Karate federacije Srbije na svojoj sednici od 21.06.2019. godine usvojio je Predlog kalendara KFS za period septembar 2019. – avgust 2020. godine.

 

Predlog kalendara KFS za period septembar 2019.-avgust 2020.

 

NACIONALNA LICENCIRANJA ZA 2019/2020. GODINU

Karate federacija Srbije će izvršiti nacionalna licenciranja za sva službena lica za takmičarsku 2019/20. godinu koja će se održati u sledećim terminima:

 

Čačak, 22. juna 2019.,

Apatin, 13. jula 2019.,

Beograd, 07. septembra 2019. godine.

 

Dodatnih termina za licenciranje službenih lica neće biti.

 

Dopis KFS

Dopis za licenciranje u Čačku

Dopis za licenciranje u Apatinu

Dopis za licenciranje u Beogradu

 

ODRŽANO PRVENSTVO BALKANA ZA DECU

 

 

Na 24. Prvenstvu Balkana za decu, koje se održalo od 31. maja do 02. juna 2019. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina, članovi reprezentacije Srbije osvojili su šest zlatnih medalja, sedam srebrnih i sedamnaest bronzanih.

 

Zlatne medalje osvojili su: Milošević Elena u kategoriji devojčica rođenih 2007. godine u katama pojedinačno, Rajić Dunja u kategoriji devojčica rođenih 2006. godine u borbama pojedinačno -44 kg, Nijemčević Ana u kategoriji devojčica rođenih 2006. godine u borbama pojedinačno -54 kg, Petrović Petar u kategoriji dečaka rođenih 2011. godine u katama pojedinačno, Perović Anđela u kategoriji devojčica rođenih 2010. godine u katama pojedinačno i kata tim devojčica rođenih 2010/2011. u sastavu Murić Miona, Perović Anđela, Valašek Nađa.

 

Srebrne medalje osvojili su: Radonjić Ilija u kategoriji dečaka rođenih 2008. godine u borbama pojedinačno +50 kg, Dragović Paola u kategoriji devojčica rođenih 2007. godine u borbama pojedinačno -45 kg, Bisenić Lena u kategoriji devojčica rođenih 2006. godine u borbama pojedinačno +54 kg, Caković Vladimir u kategoriji dečaka rođenih 2006. godine u borbama pojedinačno -50 kg, Grubić Đorđe u kategoriji dečaka rođenih 2006. godine u borbama pojedinačno -55 kg, kata tim devojčica rođenih 2008/2009. u sastavu Banković Danica, Džajić Vanja, Pešić Petra i kata tim devojčica rođenih 2006/2007. u sastavu Dimitrijević Tamara, Lončar Iva, Nikolajević Nađa.

 

Bronzane medalje osvojili su: Pešić Petra u kategoriji devojčica rođenih 2009. godine u katama pojedinačno, Aleksopoulos Elena u kategoriji devojčica rođenih 2009. godine u borbama pojedinačno +40 kg, Molnar Nevena u kategoriji devojčica rođenih 2009. godine u borbama pojedinačno -37 kg, Starčević Sara u kategoriji devojčica rođenih 2008. godine u katama pojedinačno, Miranović Maša u kategoriji devojčica rođenih 2008. godine u borbama pojedinačno -36 kg, Jovanović Sava u kategoriji devojčica rođenih 2007. godine u katama pojedinačno, Grbić Gordana u kategoriji devojčica rođenih 2007. godine u katama pojedinačno, Jakovljević Vasilije u kategoriji dečaka rođenih 2007. godine u katama pojedinačno, Cerović Dušan u kategoriji dečaka rođenih 2007. godine u katama pojedinačno, Stefanović Sofija u kategoriji devojčica rođenih 2007. godine u borbama pojedinačno -50 kg, Nikolić Dimitrije u kategoriji dečaka rođenih 2006. godine u katama pojedinačno, Boškov Aleksandar u kategoriji dečaka rođenih 2006. godine u katama pojedinačno, Đurđić Marko u kategoriji dečaka rođenih 2006. godine u borbama pojedinačno -40 kg, Novaković Strahinja u kategoriji dečaka rođenih 2006. godine u borbama pojedinačno -55 kg, Murić Miona u kategoriji devojčica rođenih 2010. godine u katama pojedinačno, kata tim dečaka rođenih 2006/2007. u sastavu Barac Andrej, Micić Nemanja, Nikolić Dimitrije i kata tim dečaka rođenih 2010/2011. u sastavu Milinković Nemanja, Petrović Petar, Rajić Viktor.

 

Kompletni rezultati

Žrebne liste sa rezultatima

Repasaži

Uspešnost

 

POČINJE PRVENSTVO BALKANA ZA DECU

24. Prvenstvo Balkana za decu održava se od 30. maja do 02. juna 2019. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina.

 

Žreb

Plan takmičenja

 

ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE

Disciplinska komisija Karate federacije Srbije je dana 27.05.2019. godine, rešavajući po službenoj dužnosti, donela

 

ODLUKU

 

Karate klub Winner iz Novog Sada, ulica Todora Toze Jovanovića 4-A, matični broj 28815921, PIB 109142502, kažnjava se zabranom nastupa na period od jedne godine i novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 (petsto hiljada) dinara zato što je u klubu vođen trenažni proces od strane lica koje nema trenersku licencu. Utvrđena visina kazne mora se uplatiti u roku od 7 od dana pravosnažnosti odluke na tekući račun KFS, pod pretnom prinudne naplate preko Suda.

 

OBRAZLOŽENJE

 

Po saznanju da karate klub Winner iz Novog Sada organizuje i sprovodi treninge a da je trenažni proces vođen od strane lica koje nema trenersku licencu Disciplinska komisija KFS je na osnovu člana 10. Disciplinskog pravilnika KFS dana 25.03.2019. godine karate klubu Winner iz Novog Sada dostavila zahtev da u roku od 8 (osam) dana dostavi Disciplinskoj komisiji Karate federacije Srbije spisak svih lica koja vode trenažni proces u karate klubu Winner iz Novog Sada, kopije njihovih diploma, kopije važećih licenci trenera kao i izjavu koji trener je angažovan za vođenje treniga koje uzrasne grupe. Karate klub Winner iz Novog Sada je navedeni zahtev primio dana 04.04.2019. godine i u predviđenom roku nije dostavio tražene podatke.

 

Disciplinska komisija Karate federacije Srbije je na osnovu rešavanja po službenoj dužnosti, na osnovu članova 35. i 36. Disciplinskog pravilnika KFS utvrdila činjenično stanje da karate klub Winner iz Novog Sada organizuje i sprovodi treninge a da je trenažni proces vođen od strane lica koje nema trenersku licencu čime je narušio Zakon o sportu Republike Srbije, član 27. stav 2 i 6, član 28. stav 6, i članove 26., 27. i 28. Pravilnika o članstvu i registraciji klubova, takmičara, trenera, ispitivača za zvanja, sudija, lekara i menadžera.

 

Imajući u vidu navedeno obrazloženje, prekršaj karate kluba Winner iz Novog Sada predstavlja teži disciplinski prekršaj shodno članu 23. Disciplinskog pravilnika Karate federacije Srbije.

 

Na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja Disciplinska komisija KFS je na osnovu članova 10., 14., 16., 17., 18., 19. i, 23. Disciplinskog pravilnika Karate federacije Srbije donela odluku kao u dispozitivu.

 

Kazna stupa na snagu 28.05.2019. godine danom donošenja Odluke od strane Disciplinske komisije KFS.

 

Na osnovu član 18. Disciplinskog pravilnika KFS kazna zabrane vršenja funkcije povlači i zabranu nastupa, i obratno.

 

ODRŽAN DUNAV KUP – NOVI SAD OPEN 2019

 

 

Trofej Srbije “Dunav kup – Novi Sad Open 2019”, na kome su učešće uzeli takmičari iz Hrvatske, Rumunije i Srbije, održan je 12.05.2019. godine u Beočinu.

 

Kompletni rezultati

 

ODRŽAN KUP SRBIJE ZA KADETE, JUNIORE, MLAĐE SENIORE I SENIORE

Kup Srbije za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore održan je 11. maja 2019. godine u Beočinu.

 

Kompletni rezultati

 

NAJAVA KUPA SRBIJE ZA KADETE, JUNIORE, MLAĐE SENIORE I SENIORE

Kup Srbije za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore održaće se 11. maja 2019. godine u Sportskoj hali u Beočinu.

 

Dopis KFS

Plan takmičenja

 

NAJAVA TROFEJA SRBIJE DUNAV KUP – NOVI SAD OPEN 2019

Trofej Srbije Dunav kup – Novi Sad Open 2019 održaće se 12.05.2019. godine u Sportskoj hali u Beočinu sa početkom u 11 časova.

 

Dopis KSV

Propozicije

Propositions

Plan takmičenja

 

SRBIJA NAJUSPEŠNIJA NA PRVENSTVU BALKANA

 

 

 

Na 21. Prvenstvo Balkana za seniore, koje je održano 26. i 27. aprila 2019. godine u Čačku, i na kome je učestvovalo 256 takmičara iz 11 država, u generalnom plasmanu reprezentacija Srbije je zauzela prvo mesto sa osvojenih 8 zlatnih medalja, 7 srebrnih i 8 bronzanih ispred reprezentacija Turske i Bosne i Hercegovine.

 

Zlatne medalje su osvojili: Mladežić Bojana u kategoriji seniorki kate pojedinačno, Petrović Slavka u kategoriji seniorki borbe pojedinačno -50 kg, Janković Bojana u kategoriji seniorki borbe pojedinačno -55 kg, Vulinović Jovana u kategoriji seniorki borbe pojedinačno -61 kg, Radičević Marina u kategoriji seniorki borbe pojedinačno -68 kg, Brezančić Vladimir u kategoriji seniora borbe pojedinačno -84 kg, kata tim seniora u sastavu Todorović Uros, Suvajčević Stefan, Cerović Luka i kata tim seniorki u sastavu Piperin Katarina, Maticki Maja, Đurđević Nikolina.

 

Srebrne medalje su osvojili: Piperin Katarina u kategoriji seniorki kate pojedinačno, Milovanović Anja u kategoriji seniorki borbe pojedinačno -55 kg, Stanojević Natalija u kategoriji seniorki borbe pojedinačno -61 kg, Vićovać Andriana u kategoriji seniorki borbe pojedinačno +68 kg, Cerović Luka u kategoriji seniora kate pojedinačno, Antić Marko u kategoriji seniora borbe pojedinačno -60 kg i seniorke u borbama ekipno u sastavu Vulinović Jovana, Vićovać Andriana, Vasović Andrijana, Radičević Marina.

 

Bronzane medalje su osvojili: Maksić Dunja u kategoriji seniorki borbe pojedinačno -55 kg, Varsaković Minja u kategoriji seniorki borbe pojedinačno +68 kg, Suvajčević Stefan u kategoriji seniora kate pojedinačno, Joksić Stefan u kategoriji seniora borbe pojedinačno -67 kg, Salapura Đorđe u kategoriji seniora borbe pojedinačno -75 kg, Martinović Marko u kategoriji seniora borbe pojedinačno -75 kg, Mijalković Uroš u kategoriji seniora borbe pojedinačno -84 kg i seniori u borbama ekipno u sastavu Salapura Đorđe, Mijalković Uroš, Trikoš Bogdan, Martinović Marko, Tesanovic Đorđe, Brezančić Vladimir, Marić Ljubiša.

 

Kod veterana zlatne medalje osvojili su: Vinković Iva u kategoriji veteranki +35 godina borbe pojedinačno -60kg, Rajić Teodor u kategoriji veterana +45 godina borbe pojedinačno +75kg, Milenković Branislav u kategoriji veterana +55 godina borbe pojedinačno -75kg i Petrović Tanja u kategoriji veteranki +45 godina borbe pojedinačno 60+kg, srebrne medalje osvojili su: Polužić Nebojša u kategoriji veterana +35 godina borbe pojedinačno -75kg i veterani +35 godina u borbama ekipno u sastavu Goga Endre, Polužić Nebojša, Seguljev Dejan, dok su bronzane medalje osvojili: Goga Endre u kategoriji veterana +35 godina borbe pojedinačno +75kg i Ršumović Miloš u kategoriji veterana +35 godina borbe pojedinačno +75kg.

 

Rezultati za seniore

Žrebne liste za borbe sa rezultatima

Finalni mečevi

Repasaži

Poen liste za kate sa rezultatima

Uspešnost

Rezultati za veterane

 

POČINJE PRVENSTVO BALKANA ZA SENIORE

21. Prvenstvo Balkana za seniore održava se 26. i 27. aprila 2019. godine u Čačku.

 

Žreb za borbe

Žreb za kate

Plan takmičenja

 

NAJAVA PRVENSTVA BALKANA ZA DECU

24. Prvenstvo Balkana za decu održaće se od 30. maja do 02. juna 2019. godine u Banja Luci, Bosna i Hercegovina.

 

Bilten završna verzija

 

TROFEJ SRBIJE – ZLATNI POJAS

 

 

48. Tradicionalni međunarodni karate turnir Zlatni pojas za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore održan je 13. aprila 2019. a za poletarce, pionire i nade 20. aprila 2019. godine u Čačku uz učešće takmičara iz 24 zemlje.

 

Rezultati Zlatnog pojasa za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore

Rezultati Zlatnog pojasa za poletarce, pionire i nade

 

SRBIJA TREĆA NA PRVENSTVU MEDITERANA

Na 27. Prvenstvo Mediterana za kadete, juniore i mlađe seniore, koje je održano 06. i 07. aprila 2019. godine u Antaliji, Turska, i na kome je učestvovalo 309 takmičara iz 13 država, reprezentacija Srbije zauzela je treće mesto sa osvoje 4 zlatne medalje, 3 srebrne i 12 bronzanih odmah iza reprezentacija Turska, koja je osvojila 9 zlatnih medalja, 14 srbrnih i 21 bronzanom i Maroka, koja je osvojila 6 zlatnih medalja, 2 srebrne i 1 bronzanom.

 

Zlatne medalje su osvojili: Živković Tamara u kategoriji juniorki borbe pojedinačno +59 kg, Durmiš Dina u kategoriji mlađih seniorki borbe pojedinačno -61 kg, Simović Sofija u kategoriji mlađih seniorki borbe pojedinačno -68 kg i Ropret Tara u kategoriji mlađih seniorki borbe pojedinačno +68 kg.

 

Srebrne medalje su osvojili: Orlandić Petar u kategoriji kadeta borbe pojedinačno -57 kg, Maslak Nikola u kategoriji kadeta borbe pojedinačno +70 kg i Arsović Mihajlo u kategoriji juniora borbe pojedinačno +76 kg.

 

Bronzane medalje su osvojili: Đorđević Katarina u kategoriji kadetkinja borbe pojedinačno -54 kg, Uzunović Stefan u kategoriji kadeta borbe pojedinačno -57 kg, Vasilić Mihajlo u kategoriji kadeta borbe pojedinačno -70 kg, Crnovčić Slavica u kategoriji juniorki kate pojedinačno, Stanimirović Milica u kategoriji juniorki borbe pojedinačno -48 kg, Negovanović Brankica u kategoriji juniorki borbe pojedinačno -53 kg, Spaskovski Darko u kategoriji juniora borbe pojedinačno -61 kg, Radojević Miloš u kategoriji mlađih seniora borbe pojedinačno -60 kg, Ćirić Jovan u kategoriji mlađih seniora borbe pojedinačno -67 kg, Salapura Đorđe u kategoriji mlađih seniora borbe pojedinačno -75 kg, Vručinić Đorđe u kategoriji mlađih seniora borbe pojedinačno -84 kg i Todorović Milovan u kategoriji mlađih seniora borbe pojedinačno -84 kg.

 

DVE SREBRNE I BRONZANA MEDALJA NA PRVENSTVU EVROPE ZA SENIORE

Na 54. Prvenstvu Evrope za seniore, koje se održavalo u Gvadalahari, Španija, od 27. marta do 31 marta 2019. godine, a na kojem je učestvovalo 559 takmičara iz 51 zemlje, članovi reprezentacije Srbije osvojili su dve srebrne i jednu bronzanu medalju.

 

Srebrne medalje osvojili su Bitević Slobodan u borbama pojedinačno +84 kg i tim Srbije, u sastavu  Salapura Đorđe, Mijalković Uroš, Trikoš Bogdan, Tešanovic Đorđe, Brezančić Vladimir, Marić Ljubiša, Martinović Marko, borbama ekipno a bronzanu medalju osvojila je Milivojčević Jelena u borbama pojedinačno -50 kg.

 

Na svom putu do drugog mesta na Prvenstvu Evrope za seniore Bitević Slobodan je u eleiminacijama pobedio takmičara iz Češke Republike Hermann Tomasa sa 4:0, takmičara iz Austrije Reindal Thomasa sa 1:0, takmičara iz Norveške Bellemkhannate Ismaila sa 3:1, takmičara iz Hrvatske Kvesić Anđela i takmičara iz Gruzije Arkania Gogita sa 1:0 a u finalnom meču je izgubio od takmičara iz Nemačke Horne Jonathana sa 1:4.

 

Ekipa Srbije u borbama ekipno u eliminacijama ke pobedila ekipu Mađarske sa 3:1, ekipu Portugala sa 3:0 i ekipu Španije sa  3:0, a u finalnom meču je izgubila od ekipe Turske sa 0:3.

 

Na svom putu do bronzane medalje Milivojčević Jelena je u eliminacijama pobedila takmičarku iz Italije Lallo Violu sa 1:0 i takmičarku iz Austrije Plank Bettinu, a zatim je kroz repasaž pobedila takmičarku iz Letonija Vica Kristinu sa 4:0 i takmičarku iz Azerbejdžana Alyjeva Nurane sa 1:0.

 

Kompleta EKF Izveštaj

Izveštaj EKF Para karete

 

ODRŽANO PRVENSTVO SRBIJE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade održano je 23.03.2019. godine u katama i 24.03.2019. u borbama u Kragujevcu u organizaciji karate kluba “Radnički” iz Kragujevca i Karate saveza uže Srbije.

 

Rezultati u katama

Rezultati u borbama

 

ODRŽANO PRVENSTVO SRBIJE ZA SENIORE

Prvenstvo Srbije za seniore održano je 17.03.2019. godine u Čačku u organizaciji karate kluba “Borac” i Karate saveza uže Srbije.

 

Statistika sa ovog takmičenja daje informaciju da je bilo ukupno 14 kategorija a da su te zlatne medalje osvojili takmičari iz 13 klubova i da su ukupno dodeljene 54 medalje koje su osvojili takmičari iz čak 34 kluba šro ukazuje na zastupljenost kvaliteta u celoj Srbiji.

 

Rezultati

 

NAJAVA PRVENSTVA SRBIJE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade u katama održaće se u subotu 23.03.2019. godine a Prvenstvo Srbije za pionire i nade u borbama u nedelju 24.03.2019. godine u Kragujevu u Sportskoj hali »Jezero«.

 

Dopis KFS za kate

Dopis KFS za borbe

ODRŽANO ŠKOLSKO PRVENSTVO SRBIJE

Školsko prvenstvo Srbije održano je 09.03.2019. godine u Hali sportova “Strelište” u Pančevu u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i Karate federacije Srbije na kome je učešće uzelo 347 učenika iz 240 osnovnih i srednjih škola.

 

Rezultati

Osvajači medalja

Spisak škola

 

NAJAVA PRVENSTVA SRBIJE ZA SENIORE

Prvenstvo Srbije za seniore održaće se u nedelju 17.03.2019. godine u Čačku u hali “Mladost” – Atenica.

 

Dopis KFS

NAJAVA ŠKOLSKOG PRVENSTVA SRBIJE

Školsko prvenstvo Srbije za učenike osnovnih i srednjih škola u karate sportu održaće se 09. marta 2019. godine u hala sportova „Strelište“ u Pančevu u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i Karate federacije Srbije na kome pravo učešća imaju kvalifikovani na regionalnim školskim prvenstvima.

 

Dopis

Žreb

Orjentacioni tok takmičenja

 

DORADA TAKMIČARSKIH PRAVILA WKF

Svetska karate federacija objavila je dopunu Takmičarskih pravila za borbe i kate koja se primenjuju od 01. januara 2019. godine u vidu novog pasusa u članu 3. stav 5 koja glasi:

 

Ako je broj takmičara 25-48, formiraju se četiri grupe. Nakon prve kate, prva četiri takmičara iz svake grupe prelaze u drugi krug. U drugom krugu, 16 takmičara se deli u dve grupe na 2 tatamija (8 takmičara u svakoj grupu) i izvodi se druga kata. Nakon drugog kruga, četiri najbolja takmičara iz svake grupe (ukupno osam) prelaze u treće kolo. U trećem krugu, ovih 8 takmičara su podeljeni u 2 grupe (4 takmičara za svaku grupu) i izvodi se treća kata. Nakon trećeg kruga, tri najbolja takmičara iz svake grupe prelaze na mečeve za medalje, izvodeći četvrtu katu.

 

Takmičarska pravila za borbe i kate, važe od 01. januara 2019.

WKF Competition Rules 2019

 

NAJAVA PRVENSTVA BALKANA ZA SENIORE

21. Prvenstvo Balkana za seniore održaće se 26. i 27. aprila 2019. godine u Čačku.

 

Bilten

 

NAJAVA PRVENSTVA EVROPE ZA SENIORE

54. Prvenstvo Evrope za seniore održaće se od 28. do 31. marta 2019. godine u Gvadalahari, Španija.

 

Bilten

 

ODLUKA DISCIPLINSKE KOMISIJE KFS

Disciplinska komisija Karate Federacije Srbije na sednici održanoj dana 3. februara 2019. godine, donela je

ODLUKU

Dobrivoje Simić, predsednik Karate kluba „Winer“ iz Novog Sada, predsednik Upravnog odbora i skupštine Karate kluba „Winer“ iz Novog Sada

 

Odgovoran je

Što je svestan zabranjenosti svojih radnji koje je hteo i izvršio tokom 2018. godine pa sve do pokretanja disciplinskog postupka protiv njega, preko društvenih mreža, javno i u neposrednim kontaktima sa licima u sistemu karate sporta u Srbiji, iznosio neistinite navode kojim je grubo narušio ugled Karate Federacije Srbije a samim tim i grubo narušio čast i ugled karate sporta u celini.

Kako su se u opisanim radnjama Dobrivoja Simića stekla sva bitna obeležja težeg prekršaja iz čl. 23. st. 2. tač. 13. Disciplinskog pravilnika Karate Federacije Srbije, pri čemu je grubo povredio i zabranu diskriminacije u sportu regulisanu odredbom čl. 4. st. 3. Zakona o sportu kojom je zabranjena svaka neposredna i posredna diskriminacija, uključujućii govor mržnje, po bilo kom osnovu, sportista, sportskih stručnjaka, sportskih organizacija i drugih lica učesnika u sistemu sporta na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na nekom stvarnom ili pretpostavljenom ličnom svojstvu, pa se Dobrivoje Simić

 

KAŽNJAVA

Novčanom kaznom od 70.000,00 dinara koju je dužan plaiti u roku od 8 dana od dana pravnosnažnosti ove odluke na račun Karate Federacije Srbije, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

 

TEŠANOVIĆ TREĆI NA PRVENSTVU EVROPE

Na 46. Prvenstvu Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore, koje je održano od 08. do 10. februara 2019. godine u Alborgu, Danska, učešće je uzeo 1090 takmičara iz 51 zemlje.

 

Tešanović Đorđe je osvojio bronzanu medalju u kategoriji borbe pojedinačno +84 kg.

Na svom putu do trećeg mesta Tešanović Đorđe je u eliminacijama pobedio takmičara iz Mađarske Jano Tomasa sa 9:0 a zatim u drugom kolu izgubio od takmičara iz Azerbedžana Haizade Murada, da bi u repasažnim susretima prvo pobedio takmičara iz Makedonije Džaferi Krenara sa 9:0, a u borbi za medalju takmičara iz Italije Ciani Michelea sa 3:0.

 

Kompletan izveštaj

 

NAJAVA PRVENSTVA EVROPE ZA SENIORE

54. Prvenstvo Evrope za seniore održaće se 28-31. marta 2019. godine u Gvadalahari, Španija.

Bilten

SEMINAR ZA TRENERE I SUDIJE

Dana 03. februara 2019.godine u Kragujevcu, u hotelu  „Šumarice“, održaće se seminar za sudije i trenere članove Karate Federacije Srbije. U skladu sa zakonom o sportu Republike Srbije i pravilnikom o stručnom osposobljavanju, sve sudije i treneri koji žele da produže licencu za suđenje i trenerski rad u Karate federaciji Srbije, u obavezi su da neizostavno prisustvuju seminaru.

 

Semninar će voditi za trenere Strahinja prof. dr. Tepavčević, predsednik Edukacione komisije KFS, a za sudije Milan Kovačević, predsednik Sudijske komisije Karate federacije Balkana i član Sudijske komisije Evropske karate federacije.

 

Dopis KFS

 

NAJAVA ZLATNOG POJASA

Ovogodišnji 48. Međunarodni karate turnir ZLATNI POJAS održaće se u Čačku i to 13. aprila 2019. godine za kadete, juniore, mlađe seniore i seniore a 20. aprila 2019. godine za poletarce, pionire i nade.

Bilten

Bulletin