PREDSTOJEĆE AKTIVNOSTI

 

15-17.10.2021.

Prvenstvo Balkana za seniore i decu, Hrvatska, Poreč

22-24.10.2021. Mediteranske Igre, Kipar, Nikozija
06.11.2021. Prvenstvo regiona – kadeti, juniori
16-21.11.2021. Prvenstvo sveta za seniore, UAE, Dubai
26-28.11.2021. Prvenstvo Balkana – kadeti, junori i U21
.  
.  
.  
.  
.  
.  
.

 

 

 

NOVOSTIPOČINJE PRVENSTVO BALKANA ZA SENIORE I DECU

23. Prvenstvo Balkana za seniore, 4. Prvenstvo Balkana za veterane i 25. Prvenstvo Balkana za decu održava se 15.-17. oktobra 2021. godine u Poreču.

 

Žreb za kate i borbe

Žreb za seniore kate

Plan takmičenja za 15.10.2021.

Plan takmičenja za 16.10.2021.

Link za kamere

 

ODRŽAN TROFEJ SRBIJE – BEOGRADSKI POBEDNIK

 

 

Trofej Srbije – Beogradski pobednik održan je 09.10.2021. godine u Hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu uz učešće takmičara iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

 

Rezultati

 

NAJAVA TROFEJA SRBIJE – BEOGRADSKOG POBEDNIKA

Trofej Srbije – Beogradski pobednik održaće se 09.10.2021. godine u Hali sportova “Ranko Žeravica” na Novom Beogradu.

 

Bilten

Plan takmičenja

 

ODRŽAN KUP SRBIJE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Kup Srbije za poletarce, pionire i nade održan je 02.10.2021.  i 03.10.2021. godine u Mladenovcu.

 

Rezultati

 

NAJAVA KUPA SRBIJE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Kup Srbije za poletarce, pionire i nade realizovaće se u dva dana i to u katama u subotu 02.10.2021. godine i u borbama u nedelju 03.10.2021. godine u Mladenovcu u Sportskom centru »Ljubomir Ivanović Gedža«, ulica Vuka Karadžića 73.

 

KUP Srbije KATE poletarci pioniri i nade DOPIS KFS

KUP Srbije BORBE pioniri i nade DOPIS KFS

Plan takmičenja za subotu

Plan takmičenja za nedelju

 

IZMENE U TAKMIČARSKOM PRAVILNIKU KFS

Upravni odbor Karate federacije Srbije je 21. februara 2021. godine doneo odluku o izmenama u Takmičarskom pravilniku KFS koje će se primenjivati od 01. septembra 2021. godine i to:

 

Izmena 1:

          Po pitanju uzrasnih kategorija Takmičarska komisija za svaku godinu utvrđuje starosnu granicu takmičara po uzrasnim kategorijama primenom kalendarske godine, odnosno tako što se starosna granica za određivanje uzrasta uzima 31. decembar tekuće godine.

          Poletarci su takmičari od 8 i 9 godina (u takmičarskoj sezoni pune 8 ili 9 godina), pioniri su takmičari od 10 i 11 godina, nade su takmičari od 12 i 13 godina.

          Kadeti su takmičari od 13, 14 i 15 godina (u takmičarskoj sezoni pune 13, 14 ili 15 godina), juniori su takmičari od 15, 16 i 17 godina (u takmičarskoj sezoni pune 15, 16 ili 17 godina), mlađi seniori su takmičari od 17, 18, 19 i 20 godina (u takmičarskoj sezoni pune 17, 18, 19 ili 20 godina).

          Seniori u borbama su takmičari od 17 godina i stariji (u takmičarskoj sezoni pune 17 godina i više) a seniori u katama su takmičari od 16 godina i stariji (u takmičarskoj sezoni pune 16 godina i više).

 

Izmena 2:

          Kod ekipnih takmičenјa u borbama (prvenstva i kup) za svaki ekipni susret, trener ekipe je dužan, da u predviđenom roku (najkasnije na drugi poziv rukovodioca takmičenja) preda prijavu sastava ekipe.

 

Izmena 3:

Kod takmičenja u izvođenju kata (prvenstva i kup) takmičenje u kategoriji kadeta, juniora i seniora se odvija po WKF pravilima s tim da kod pojedinačnog takmičenja uzrasne kategorije kadeta postoje tri klase (A, B i C) i apsolutni nivo a kod juniora i seniora postoji samo apsolutni nivo. Kadeti C klase (žuti i oranž pojasevi) izvode predučeničke i učeničke kate sa oficijelne Kata liste WKF i KFS i mogu ponavlјati katu u svakom trećem krugu (moraju znati najmanje dve kate) pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavlјati uzastopno. Kadeti B klase (zeleni i plavi pojasevi) izvode učeničke, teki i majstorske kate sa oficijelne Kata liste WKF i KFS u svakom krugu nova kata, s tim da u borbi za medalјu mogu ponoviti katu iz eliminacija, ali ne uzastopno. Kadeti A klase (braon pojasevi) izvode mastorske kate sa oficijelne Kata liste WKF i KFS u svakom krugu nova kata, s tim da u borbi za medalјu mogu ponoviti katu iz eliminacija, ali ne uzastopno.

 

Izmena 4:

          Kod takmičenja u izvođenju tehnika i kata uvodi se T klasa (beli i žuti pojas koji se ne takmiči u klasi) i jedino u T klasi se pojedinačno takmičenje odvija u uzrasnoj kategoriji poletaraca.

          Takmičari iz T klase (beli pojasevi i žuti pojasevi koji ne mogu učestvovati u takmičenju po klasama) izvode po slobodnom izboru sledeće bazične tehnike: (1) blok – udarac rukom, (2) blok – udarac nogom, (3) povezano dve ručne tehnike, (4) povezano dve nožne tehnike, (5) povezano ručna i nožna tehnika, s tim da od 5 kombinacija mora da prođe 4 puta kroz stav zenkucu dači i 1 kroz stav kokucu dači. Oba takmičara istovremeno izvode tehniku, sa 3 ponavlјanja u jednom pravcu. U svakom krugu nova kombinacija tehnika, s tim da se može izvesti u svakoj kombinaciji po jedna tehnika iz prethodnog kruga. U finalu može da se ponovi kombinacija iz prethodnih krugova, ali ne uzastopno.

          Poletarci, pioniri i nade izvode kate sa oficijelne Kata liste WKF i KFS.

 

Izmena 5:

          Kod turnira serije A, B I C svi klubovi tehnički organizatori turnira serije A, B ili C dužni su da uplate Karate Federaciji Srbije minimum 10 dana pre održavanja turnira jednokratne iznose: (1) za turnir serije A 420 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, (2) za turnir serije B 250 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate i (3) za turnir serije C 130 eura po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

          Rok za izvršenje uplate svim službenim licima je 3 radna dana po završetku takmičenja. U slučaju neizvršenja uplate u predviđenom roku klub ne može da nastupa ni na jednom takmičenju.

          Prvi kriterijum za kategorizaciju turnira vrši Nacionalni ili regionalni savez prema kome: (1) klub organizator turnira serije A potrebno je da ima više od 30 registrovanih takmičara uklјučenih u sistem takmičenja, (2) klub organizator turnira serije B potrebno je da ima više od 20 registrovanih takmičara uklјučenih u sistem takmičenja i (3) klub organizator turnira serije C potrebno je da ima više od 15 registrovanih takmičara uklјučenih u sistem takmičenja.

          Drugi kriterijumi vezani su za organizaciju turnira i to: (1) za organizaciju turnira serije A učešće najmanje 3 države, najmanje 20 klubova, najmanje 300 takmičara, da se odvija na najmanje 3 borilišta u dvorani sa najmanje 300 mesta i na kome je kotizacija 1500,00 dinara  u pojedinačnim konkurencijama, (2) za organizaciju turnira serije B učešće najmanje 3 regiona, najmanje 12 klubova, najmanje 200 takmičara, da se odvija na najmanje 2 borilišta u dvorani sa najmanje 200 mesta i na kome je kotizacija 1200,00 dinara u pojedinačnim konkurencijama i (3) za organizaciju turnira serije C učešće najmanje 7 klubova, najmanje 100 takmičara, da se odvija na najmanje 1 borilištu u dvorani sa najmanje 100 mesta i na kome je kotizacija 1000,00 dinara u pojedinačnim konkurencijama.

          Pri određivanju serije turnira moraju biti zadovolјena oba kriterijuma.

          Klub koji u jednoj sezoni pri organizovanju turnira nije ispunio Drugi kriterijum u narednoj sezoni može aplicirati samo za seriju nižih nivoa.

          Kod takmičenja u katama ekipno kod uzrasne kategorije nada bunkaj se ne izvodi.

 

Izmena 6:

          Kod pojedinačnih takmičenja težinske kategorije u borbama pojedinačno na prvenstvima i kupovima i težinske kategorije u borbama pojedinačno na pozivnim turnirima se za svaku takmičarsku sezonu objavljuju u tabelama uzrasnih i težinskih kategorija s tim da su uvedene nove težinske kategorije kod pozivnih turnira.

          Na pozivnim turnirima organizator je u obavezi da u propozicijama takmičenja navede takmičarske discipline i uzrasne kategorije. Na samom takmičenju, u zavisnosti od broja prijavlјenih takmičara u težinskim kategorijama, može da izvrši i spajanje pojedinih težinskih kategorija isklјučivo uz dobijenu saglasnost delegata takmičenja ili ako je broj prijavlјenih takmičara po kategoriji tri ili četiri takmičenje se može održati po sistemu svako sa svakim.

 

Izmena 7:

          Prilikom izlaska na borilište trener predaje svoju akreditaciju i akreditaciju takmičara sudiji koji je za stolom na tom borilištu.

          U boksu za trenere može biti isklјučivo trener iz kluba iz koga je i takmičar.

 

Izmena 8:

          Broj takmičara i ekipa sa takmičenja udruženih organizacija na nacionalnim prvenstvima i kupovima je sledeći: kod ekipnog takmičenja (kate i borbe) po 4 ekipe iz svakog regiona, kod pojedinačnog takmičenja (kate apsolutna i borbe) po 8 takmičara iz svakog regiona i kod kata pojedinačno po klasama za poletarce, pionire, nade i kadete i tehnika za poletarce po 4 takmičara iz svakog regiona.

          Takmičar koji je prijavlјen na regionalnim takmičenjima a na istim ne nastupi ne može biti kvalifikovan na takmičenjima na nivou Srbije osim ako odustajanje od nastupa obrazloži lekar u pisanoj formi.

 

Izmena 9:

          Po pitanju žalbi Niko zbog suđenja ne može protestvovati kod članova Sudijskog panela.

          Žalbe podnosi isklјučivo vođa ekipe ili trener u pisanoj formi odmah posle borbe koja ga je prouzrokovala (jedini izuzetak je kada se žalba odnosi na administrativne nepravilnosti) i predaje ih Delegatu takmičenja. Žalba se podnosi uz uplatu takse u iznosu od 50 eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS i ostale žalbe rešava Komesar uz konsultacije sa Vrhovnim sudijom i Delegatom takmičenja (Komisija za žalbe).

          Svaku žalbu u vezi sa primenom pravila mora trener ili vođa ekipe najaviti najkasnije u roku od jednog minuta nakon završetka borbe. Trener će zatražiti zvanični formular za žalbu od Delegata takmičenja i ima četiri minuta da ga završi, potpiše i podnese Delegatu takmičenja uz odgovarajuću naknadu. Komisija za žalbe će imati pet minuta da donese odluku.

 

Izmena 10:

          Kod suđenja na osnovu predloga Edukativne komisije KFS i odluke Predsednika KFS kod takmičenja u borbama gde je predviđeno da sude tri sudije po borilištu može se primeniti suđenje po sistemu „ogledala“.

          U slučaju da borbe sude po tri sudije dodat je kriterijum da kada glavni sudija uoči poen i zaustavi borbu, tada traži podršku od pomoćnih sudija i ako od jednog od njih dobije podršku glavni sudija će dodeliti poen.

 

 

LISTA KATA KFS ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

 

Predučeničke kate

Shoto-kan Wado-ryu Shito-ryu Goju-ryu
Taikyoku 1-3 Taikvoku 1-3 Shi ho zuki 1-6 Shi ho uke 1-3

 

Učeničke kate 

Shoto-kan Wado-ryu Shito-ryu Goju-ryu
Heian 1-5 Pinan 1-5 Pinan 1-5 Taikvoku Jodan
    Gekisai 1-2 Taikvoku Chudan
    Gekihai Taikyoku Kake-uke
      Taikvoku Mavashi-uke
      Gekisai 1-2

 

Majstorske kate

 

SHOTOKAN KATE
Bassai-Dai Tekki – Nidan Gankaku Goju Shiho-Sho Jiin
Bassai-Sho Tekki – Sandan Jion Chinte  
Kanku-Dai Hangetsu Sochin Unsu  
Kanku-Sho Jitte Nijushiho Sho Meikyo  
Tekki – Shodan Enpi Goju Shiho-Dai VVankan  

 

GOJU-RYU KATE
Sanchin Seiyunchin Sanseru Seipai Suparimpei
Saifa Shisochin Seisan Kururunfa Tensho

 

WADO-RYU KATE
Kushanku Seishan Passai Rohai Jion
Naihanchi Chinto Niseishi VVanshu Jitte

 

SHITO-RYU KATE
Jitte Matsumura Bassai Gojushiho Sanchin Pachu
Jion Kosokun Dai Unshu Tensho Heiku
Jiin Kosokun Sho Seisan Seipai Paiku
Matsukaze Kosokun Shiho Naifanchin Shodan Sanseiru Annan
VVanshu Chinto Naifanchin Nidan Saifa Annanko
Rohai Chinte Naifanchin Sandan Shisochin Papuren
Bassai Dai Seienchin Aoyagi (Seiryu) Kururunfa Chatanvara Kushanku
Bassai Sho Sochin Jyuroku Suparimpei  
Tomari Bassai Niseishi Nipaipo Hakucho  

 

NAJAVA PRVENSTVA BALKANA ZA SENIORE I DECU

23. Prvenstvo Balkana za seniore, 4. Prvenstvo Balkana za veterane i 25. Prvenstvo Balkana za decu održaće se 15.-17. oktobra 2021. godine u Poreču.

 

Bilten 1

 

JOVANI PREKOVIĆ ZLATNA OLIMPIJSKA MEDALJA

 

 

Jovana Preković je na Olimpijskim igarama u Tokiju osvojila zlatnu medalju u borbama pojedinačno do 61 kilogram.

Čudesno se nadmetala naša, a svetska, sada i olimpijska šampionka, pobedila u četiri preliminarne borbe i kao prva u grupi ušla u borbu za medalje, a onda – u dve borbe nije dozvolila rivalkama ni jedan jedini poen.

Na putu do zlatne medalje Jovana Preković je pobedila takmičarku iz Maroka Sadini Bitsan sa 3:1, takmičarku iz Perua Aleksandru Grande Risko 1:0, takimčarku iz Ukrajine Anitu Seroginu 4:3, takmičatku iz Egipta Lotfi 1:1 po principu “senšo”, u polufinalu takmičarku iu Turske Merve Čoban sa 2:0 i na kraju je u finalnom meču pobedila takmičatku iz Kine Ksiajoan Jin sa 0:0 na izjašnjenje sudija.

 

PISMO PREDSEDNIKA WKF

 

 

Kao što znate, brzo se približavamo najvažnijem trenutku u našoj istoriji, debiju našeg sporta na Olimpijskim igrama.

Uspeh Karatea na Igrama zavisi isključivo od toga da li svi radimo sve što je u našoj moći da mobilišemo Karate porodicu što je više moguće oko vrednosti našeg sporta koji će biti prikazani u Tokiju. Olimpijski uspeh našeg sporta zahteva našu hrabrost, istrajnost i našu sposobnost da prevaziđemo nedaće.

Stoga tražim vašu dragocenu saradnju.

Trebate da delite akcije koje generišemo u okviru naše olimpijske kampanje, #KarateSpirit u svom okruženju i pratiocima društvenim mrežama, kao i na svim svojim platformama.

Zbog toga vam šaljem baner kako biste ga mogli instalirati na vašu web stranicu i na vaše platforme. Molim vas da budete ljubazni i povežete baner na adresu https://www.wkf.net/olympics-main/157.

Za sve dodatne informacije obratite se našem menadžeru za komunikacije Sergiu Aguileri na adresi press@vkf.net.

Hvala vam na podršci i saradnji.

 

S poštovanjem

Antonio Espinós

Predsednik WKF-a

 

IZMENE U PREDLOGU KALENDARA AKTIVNOSTI KFS

Upravni odbor Karate federacije Srbije je na svojoj sednici usvojio izmene u Predlogu Kalendara aktivnosti KFS za period od 01. septembra 2021. do 31. avgusta 2022. godine.

 

Predlog Kalendara aktivnosti KFS

 

UZRASNE I TEŽINSKE KATEGORIJE ZA 2021/2022. GODINU

Karate federacija Srbije objavljuje Uzrasne i težinske kategorije za 2021/2022. godinu.

 

Uzrasne i težinske kategorije za 2021/2022.

 

LICENCIRANJE ZA SVA SLUŽBENA LICA

Karate federacija Srbije i Karate savez uže Srbije organizuju 19. juna 2021. godine u Kragujevcu u hotelu “Šumarice” nacionalno licenciranje za sva službena lica koja žele da budu angažovana u radu KFS i KSUS za takmičarsku sezonu 2021/2022. godinu.

 

Karate federacija Srbije i Karate savez Vojvodine organizuju 17. jula 2021. godine u Apatinu u Domu učenika Tehničke škole nacionalno licenciranje za sva službena lica koja žele da budu angažovana u radu KFS i KSV za takmičarsku sezonu 2021/2022. godinu.

Karate federacija Srbije i Beogradski karate savez organizovaće 04. ili 05. septembra 2021. godine u Beogradu nacionalno licenciranje za sva službena lica koja žele da budu angažovana u radu KFS i BKS za takmičarsku sezonu 2021/2022. godinu.

 

Dopis KSUS

Dopis KSV

 

NA KARATE 1 LIGI ZA MLADE ZLATO ZA MIHAJLA MARKOVIĆA

 

 

Na Karate ligi za mlade, koja je održana od 04. do 06. juna 2021. godine u Limasolu zlatnu medalju osvojio je Mihajlo Marković u borbama pojedinačno -61 kg.

 

Na svom putu do prvog mesta Mihajlo Marković je u eleiminacijama pobedio takmičara iz Francuske Klapczynski Killiana sa 4:0, takmičara iz SAD Dorta Jancoa sa 5:0, takmičara iz Rusije Buerashev Kirilla sa 5:4 i takmičara iz Azerbejdžana Karimli Nijata sa 3:2, da bi u finalu pobedio takmičara iz Jordana Al Najjar Saeeda.

 

PREDLOG KALENDARA AKTIVNOSTI KFS

Upravni odbor Karate federacije Srbije na svojoj sednici je usvojio Predlog Kalendara aktivnosti KFS za period od 01. septembra 2021. do 31. avgusta 2022. godine.

 

Predlog Kalendara aktivnosti KFS

 

MINISTAR VANJA UDOVIČIĆ UZ KARATE ŠAMPIONE

 

 

 

Na Kongresu Evropske karate federacije koji je održan za vreme 56. Prvenstva Evrope za seniore predsednik Karate federacije Srbije Slavoljub Piper izabran je u Izvršni odbor Evropske karate federacije.

 

Takođe je održan i sastanak na kome su prisustvovali predsednik EKF-a gospodin Antonio Espinos, generalni sekretar EKF-a gospodin Davor Cipek i naša delegacija koju su sačinjavali ministar omladine i sporta gospodin Vanja Udovičić, svetnik ministra gospođa Ivana Dukić, šef kabineta ministra gospodin Nemanja Svetličić i predsednik KFS Slavoljub Piper. Antonio Espinos je pohvalio Karate federaciju Srbije i istakao da je ona važan partner evropskoj i svetskoj federaciji dok je Srbija istakla zainteresovanost za organizaciju evropskih i svetskih karate takmičenja.

 

CIPEK GENERALNI SEKRETAR EKF, PIPER ČLAN IO EKF

 

 

U okviru 56. Prvenstva Evrope za seniore, koje se održava u Poreču, Hrvatska, od 19. 23 maja 2021. godine održan je i Kongres na kome je, pored ostalog odato veliko priznanje radu Balkanske karate federacije pošto su njeni najviši rukovodioci predsednik Davor Cipek i generalni sekretar Slavoljub Piper izabrani na visoke pozicije u Evropskoj karate federaciji i to Davor Cipek za generalnog sekretara Evropske karate federacije a Slavoljub Piper za člana Izvršnog odbora Evropske karate federacije.

 

ZLATNA MEDALJA ZA JOVANU PREKOVIĆ I SREBRNA ZA SLOBODANA BITEVIĆA

 

 

Na 56. Prvenstvu Evrope za seniore, koje se održava u Poreču, Hrvatska, od 19. 23 maja 2021. godine, a na kojem učestvovuje 513 takmičara iz 47 zemalja, članovi reprezentacije Srbije osvojili su zlatnu i srebrnu medalju.

 

Zlatnu medalju osvojila je Preković Jovana u borbama pojedinačno -61 kg a srebrnu medalju osvojio je Bitević Slobodan u borbama pojedinačno +84 kg.

 

Na svom putu do prvog mesta na Prvenstvu Evrope za seniore Preković Jovana je u eleiminacijama pobedila takmičarku iz Turske Coban Merve sa 1:0, takmičarku Češke Veithova Lucie sa 3:0, takmičarku Hrvatske Lenard Anu sa 4:0 i takmičarku Slocačke Suchankova Ingrid sa 5:4, da bi u finalu pobedila takmičarku iz Ukrajine Serogina Anitu sa 2:0.

 

Na putu do srebrne medalje Bitevic Slobodan je u eliminacijama pobedio takmičara iz Bosne i Hercegovine Džuho Rijada sa 4:1, takmičara iz Armenije Galstyan Azata, takmičara Kosova Nishevci Herolinda sa 3:2 i takmičara iz Azarbejdžana Gurbanli Asimana sa 2:0, a u finalnom meču je izgubio od takmičara iz Nemačke Horne Jonathana sa 2:0.

 

 

Na ovom Prvenstvu Evrope u selekciji reprezentacije Srbije bile su i dve parakaratiskinje, Nina Portolan u kategoriji osoba sa paralizom koje se takmice u invalidskim kolicima (K 30) i Tijana Stamenović, osoba sa posebnim potrebama (Daunov sindrom K 22) i obe su osvojile bronzane medalje u svojim kategorijama. Time se Srbija pridružila državama koje istovremeno razvijaju, pored sportskog karatea, i karate za osobe sa invaliditetom.

 

Knjiga rezultata

 

ČESTITKA UPRAVNOG ODBORA KFS

Upravni odbor Karate federacije Srbije čestita svim članovima selekcije Srbije na borbenosti i uspehu iskazanom na Evropskom prvenstvu za seniore koji se održava od 19. do 23. maja 2021. godine u Poreču.

 

DR DRAGAN SINĐELIĆ ČLAN ZDRAVSTVENE KOMISIJE OLIMPIJSKOG KOMITETA SRBIJE

Na predlog predsednika Karate federacije Srbije Slavoljuba Pipera dr Dragan Sinđelić imenovan je za člana Zdravstvene komisije Olimpijskog komiteta Srbije.

Dr Dragan Sindjelic je zavrsio medicinski fakultet, stomatoloski fakultet i specijalizirao oralnu hirurgiju. Autor je velikog broja stručnih radova vezanih za povrede lica. Preko 30 godina je lekar na borilištu kako na domaćim tako i na međunarodnim karate takmičenjima.

Nocilac je crnog pojasa 4.DAN, bivši takmicar a sada predsednik i trener u karate klubu “Kolubara”.

 

 

ODRŽAN KUP SRBIJE ZA KADETE, JUNIORE I SENIORE

Kup Srbije za kadete, juniore i seniore održan je u 15. maja 2021. godine u Sportskoj hali u Beočinu.

 

Rezultati

 

ODRŽAN TROFEJ SRBIJE – DUNAV KUP – NOVI SAD OPEN 2021

Trofej Srbije – DUNAV KUP – NOVI SAD OPEN 2021 održan je 16. maja 2021. godine u Sportskoj hali u Beočinu.

 

Najmlađa takmičarka u katama – Subotić Nađa (KK “Crvenka” – Crvenka)

Najmlađi takmičar u katama – Vasilić Ilija (KK “Nukite” – Banatski Karlovac)

Najmlađa takmičarka u borbama – Anđela Ilić (KK “Jadar” – Draginac)

Najmlađi takmičar u borbama – Marković Aleksa (KK “Železničar” – Inđija)

 

Rezultati

 

ODRŽAN NACIONALNI TROFEJ SRBIJE – ZLATNI POJAS

Nacionalni trofej Srbije – ZLATNI POJAS 2021. održan je za poletarce, pionire i nade u subotu 08.05.2021. a za kadete, juniore i mlađe seniore u nedelju 09.05.2021. godine u Čačku u Sportskoj hali “Borac”.

 

 

Rezultati

 

NAJAVA KUPA SRBIJE ZA KADETE, JUNIORE I SENIORE

Kup Srbije za kadete, juniore i seniore održaće se u subotu 15. maja 2021. godine u Sportskoj hali u Beočinu.

 

Dopis KFS

Plan takmičenja i satnica

 

NAJAVA TROFEJA SRBIJE – DUNAV KUP – NOVI SAD OPEN 2021

Trofej Srbije – DUNAV KUP – NOVI SAD OPEN 2021 održaće se u nedelju 16. maja 2021. godine u Sportskoj hali u Beočinu.

 

Dopis

Letter

Plan takmičenja i satnica

 

NAJAVA PRVENSTVA EVROPE ZA SENIORE

Prvenstvo Evrope za seniore održaće se od 19. do 23. maja 2021. godine u Poreču, Hrvatska.

 

Bilten

 

NAJAVA NACIONALNOG TROFEJA SRBIJE – ZLATNI POJAS

Nacionalni trofej Srbije – ZLATNI POJAS 2021. održaće se za poletarce, pionire i nade u subotu 08.05.2021. a za kadete, juniore i mlađe seniore u nedelju 09.05.2021. godine u Čačku u Sportskoj hali “Borac”.

 

Bilten

Plan takmičenja za 08.05.2021.

Plan takmičenja za 09.05.2021.

 

ODRŽANO ŠKOLSKO PRVENSTVO SRBIJE

Školsko prvenstvo Srbije, u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i Karate federacije Srbije, održano je u nedelju 18. aprila 2021. godine u Beogradu u Sportskom centru “Voždovac” na Banjici.

 

Rezultati

 

ODRŽANO PRVENSTVO SRBIJE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade održano je u dva termina i to u katama pojedinačno i ekipno za poletarce, pionire i nade u subotu 03. aprila 2021. godine i u borbama pojedinačno i ekipno za pionire i nade u nedelju 04. aprila 2021. godine u Beogradu u Hali sportova “Ranko Žeravica”.

 

Rezultati

 

NAJAVA ŠKOLSKOG PRVENSTVA SRBIJE

Školsko prvenstvo Srbije, u organizaciji Saveza za školski sport Srbije i Karate federacije Srbije, održaće se u nedelju 18. aprila 2021. godine u Beogradu u Sportskom centru “Voždovac” na Banjici, Crnotravska ulica 4, a satnica će biti objavljena nakon formiranja konačne liste učesnika primenjući princip takmičenja po grupama u cilju poštovanja epidemioloških mera zaštite.

 

Dopis

Raspored takmičenja

 

NAJAVA PRVENSTVA SRBIJE ZA POLETARCE, PIONIRE I NADE

Prvenstvo Srbije za poletarce, pionire i nade održaće se u dva termina i to u katama pojedinačno i ekipno za poletarce, pionire i nade u subotu 03. aprila 2021. godine i u borbama pojedinačno i ekipno za pionire i nade u nedelju 04. aprila 2021. godine u Beogradu u Hali sportova “Ranko Žeravica”.

 

Dopis KFS za subotu

Dopis KFS za nedelju

Raspored takmičenja za subotu

Raspored takmičenja za nedelju